Logga

Prislista 2017

Båttyp: Längd (cm): Vikt (ton):
Motor: Bredd (cm): Antal batterier:
Elverk: Djup (cm): Antal motorer:
Mast (cm):
OBS Ange Längd och Bredd i centimeter. Klicka i nedan vad ni önskar och sedan Beräkna.
 • 1 Vinterförvaring
  • 1A Motorbåt med inombordare eller segelbåt 855 kr/kvm
   • Upptagning
   • Bottenspolning med högtryck
   • Glykolkonservering 1st motor ingår (glykol tillkommer per liter á 38 kr)
   • Transport in/ut
   • Av/påpallning
   • Sjösättning
   • Båten förvaras inomhus varmt
   • Miljöavgift för bottenspolning
  • 1B Motorbåt eller segelbåt över 48 fot 915 kr/kvm
   • Upptagning
   • Bottenspolning med högtryck
   • Glykolkonservering 1st motor ingår (glykol tillkommer per liter á 38 kr)
   • Transport in/ut
   • Av/påpallning
   • Sjösättning
   • Båten förvaras inomhus varmt
   • Miljöavgift för bottenspolning
  • 1C Styrpulpetbåt med utombordare, inomhus 815 kr/kvm
   • Upptag
   • Högtryckstvätt av botten
   • Konservering motor
   • Handtvättning utvändigt
   • Transport in/ut
   • Sjösättning
   • Båten förvaras inomhus
   • OBS Ej Service
   • Miljöavgift för bottenspolning
  • 1D Styrpulpetbåt med utombordare, inomhus,
   fullservice
   1315 kr/kvm
   • Upptag
   • Högtryckstvätt av botten
   • Konservering motor
   • Handtvättning utvändigt
   • Transport in/ut
   • Sjösättning
   • Båten förvaras inomhus
   • Säsongservice Motor
   • Batterikontroll och laddning
   • Bottenmålning
   • Vaxning av skrovsidor
   • Sjösättning & uppstart
   • Miljöavgift för bottenspolning
  • 1E Styrpulpetbåt med utombordare, inplastat ute 665 kr/kvm
   • Upptag
   • Högtryckstvätt av botten
   • Konservering motor
   • Handtvättning utvändigt
   • Transport in/ut
   • Sjösättning
   • Inplastad utomhus
   • OBS Ej Service
   • Miljöavgift för bottenspolning
  • 1F Styrpulpetbåt med utombordare, inplastat ute,
   fullservice
   1185 kr/kvm
   • Upptag
   • Högtryckstvätt av botten
   • Konservering motor
   • Handtvättning utvändigt
   • Transport in/ut
   • Sjösättning
   • Inplastad utomhus
   • Säsongsservice Motor
   • Batterikontroll och laddning
   • Bottenmålning
   • Vaxning av skrovsidor
   • Sjösättning & uppstart
   • Miljöavgift för bottenspolning
 • 2 Tilläggstjänster till vinterförvaring
  • 2A Konservering Motor Nummer 2 990 kr/st
  • 2B Konservering Elverk 990 kr/st
  • 2C Mastförvaring ute 50 kr/m
  • 2D Mastförvaring inne 100 kr/m
  • 2E Vagghyra Segelbåt > 30fot 2000 kr/st
  • 2F Vagghyra Segelbåt < 30fot 2500 kr/st
  • 2G Sommarförvaring kunds trailer/vagga 850 kr/st
  • 2H Sommarförvaring båt inomhus 380 kr/kvm
  • 2I Sommarförvaring båt utomhus 190 kr/kvm
  • 2J Av-/påmastning >30 fot 3500 kr/st
   • Av-/påmastning, ihop-/uppackning
   • El- och segelarbeten tillkommer
  • 2K Av-/påmastning 30-35 fot 4250 kr/st
   • Av-/påmastning, ihop-/uppackning
   • El- och segelarbeten tillkommer
  • 2L Av-/påmastning 36-40 fot 5500 kr/st
   • Av-/påmastning, ihop-/uppackning
   • El- och segelarbeten tillkommer
  • 2M Av-/påmastning över 41 fot offereras 0 kr/st
   • Av-/påmastning, ihop-/uppackning
   • El- och segelarbeten tillkommer
  • 2N Batteriladdning 210 kr/st
  • 2O Tömning av toalettsystem och konservering 50 kr/kvm
  • 2P Tömmning färskvatten tank 19 kr/kvm
  • 2Q Handtvätt skrov & överbygge 60 kr/kvm
  • 2R Inomhusklar 16 kr/kvm
   • Innebär:
   • Sug upp vatten från kölsvin
   • Öppna luckor & kapell
   • Hänga tampar på tork
   • Lossa batteripoler mm
   • Denna kärlek behöver alla båtar
  • 2S Bottenmålning ink färg 175 kr/kvm
  • 2T Polering & Vaxning 775 kr/tim
 • 3 Inombordare bensin
  • 3A Motorservice Bensin 4cyl 3400 kr/st
   • Beroende på motor utförs:
   • Varmkörning
   • Kontroll laddning
   • Byte motorolja
   • Byte Oljefilter 1 eller 2st
   • Byte bränslefilter 1 eller 2st
   • Kontroll/byte luftfilter
   • Kontroll/byte vevhusvent filter
   • Fryspunkter och påfyllning kylarvätska
   • Kontroll styrolja
   • Kontroll remmar
   • Allmän översyn
   • Obs: Miljöavgift & servicematerial tillkommer
  • 3B Motorservice Bensin 6cyl 3600 kr/st
   • Beroende på motor utförs:
   • Varmkörning
   • Kontroll laddning
   • Byte motorolja
   • Byte Oljefilter 1 eller 2st
   • Byte bränslefilter 1 eller 2st
   • Kontroll/byte luftfilter
   • Kontroll/byte vevhusvent filter
   • Fryspunkter och påfyllning kylarvätska
   • Kontroll styrolja
   • Kontroll remmar
   • Allmän översyn
   • Obs: Miljöavgift & servicematerial tillkommer
  • 3C Motorservice Bensin 8cyl 3800 kr/st
   • Beroende på motor utförs:
   • Varmkörning
   • Kontroll laddning
   • Byte motorolja
   • Byte Oljefilter 1 eller 2st
   • Byte bränslefilter 1 eller 2st
   • Kontroll/byte luftfilter
   • Kontroll/byte vevhusvent filter
   • Fryspunkter och påfyllning kylarvätska
   • Kontroll styrolja
   • Kontroll remmar
   • Allmän översyn
   • Obs: Miljöavgift & servicematerial tillkommer
 • 4 Inombordare diesel
  • 4A Motorservice Diesel 1-3cyl 3700 kr/st
   • Beroende på motor utförs:
   • Varmkörning
   • Kontroll laddning
   • Byte motorolja
   • Byte Oljefilter 1 eller 2st
   • Byte bränslefilter 1 eller 2st
   • Kontroll/byte luftfilter
   • Kontroll/byte vevhusvent filter
   • Byte zinkanoder
   • Byte impeller
   • Rengöring sjövattenfilter
   • Kontroll fryspunkter och påfyllning kylarvätska
   • Kontroll styrolja
   • Kontroll remmar
   • Allmän översyn
   • Obs: Miljöavgift & Servicematerial tillkommer
  • 4B Motorservice Diesel 4-5cyl 4100 kr/st
   • Beroende på motor utförs:
   • Varmkörning
   • Kontroll laddning
   • Byte motorolja
   • Byte Oljefilter 1 eller 2st
   • Byte bränslefilter 1 eller 2st
   • Kontroll/byte luftfilter
   • Kontroll/byte vevhusvent filter
   • Byte zinkanoder
   • Byte impeller
   • Rengöring sjövattenfilter
   • Kontroll fryspunkter och påfyllning kylarvätska
   • Kontroll styrolja
   • Kontroll remmar
   • Allmän översyn
   • Obs: Miljöavgift & Servicematerial tillkommer
  • 4C Motorservice Diesel 6-8cyl 4700 kr/st
   • Beroende på motor utförs:
   • Varmkörning
   • Kontroll laddning
   • Byte motorolja
   • Byte Oljefilter 1 eller 2st
   • Byte bränslefilter 1 eller 2st
   • Kontroll/byte luftfilter
   • Kontroll/byte vevhusvent filter
   • Byte zinkanoder
   • Byte impeller
   • Rengöring sjövattenfilter
   • Kontroll fryspunkter och påfyllning kylarvätska
   • Kontroll styrolja
   • Kontroll remmar
   • Allmän översyn
   • Obs: Miljöavgift & Servicematerial tillkommer
  • 4D Motorservice Volvo Penta D-3 4100 kr/st
   • Beroende på motor utförs:
   • Varmkörning
   • Kontroll laddning
   • Byte motorolja
   • Byte Oljefilter 1 eller 2st
   • Byte bränslefilter 1 eller 2st
   • Kontroll/byte luftfilter
   • Kontroll/byte vevhusvent filter
   • Byte zinkanoder
   • Byte impeller
   • Rengöring sjövattenfilter
   • Kontroll fryspunkter och påfyllning kylarvätska
   • Kontroll styrolja
   • Kontroll remmar
   • Allmän översyn
   • Obs: Miljöavgift & Servicematerial tillkommer
  • 4E Motorservice Volvo Penta D-4 4100 kr/st
   • Beroende på motor utförs:
   • Varmkörning
   • Kontroll laddning
   • Byte motorolja
   • Byte Oljefilter 1 eller 2st
   • Byte bränslefilter 1 eller 2st
   • Kontroll/byte luftfilter
   • Kontroll/byte vevhusvent filter
   • Byte zinkanoder
   • Byte impeller
   • Rengöring sjövattenfilter
   • Kontroll fryspunkter och påfyllning kylarvätska
   • Kontroll styrolja
   • Kontroll remmar
   • Allmän översyn
   • Obs: Miljöavgift & Servicematerial tillkommer
  • 4F Motorservice Volvo Penta D-6 4700 kr/st
   • Beroende på motor utförs:
   • Varmkörning
   • Kontroll laddning
   • Byte motorolja
   • Byte Oljefilter 1 eller 2st
   • Byte bränslefilter 1 eller 2st
   • Kontroll/byte luftfilter
   • Kontroll/byte vevhusvent filter
   • Byte zinkanoder
   • Byte impeller
   • Rengöring sjövattenfilter
   • Kontroll fryspunkter och påfyllning kylarvätska
   • Kontroll styrolja
   • Kontroll remmar
   • Allmän översyn
   • Obs: Miljöavgift & Servicematerial tillkommer
  • 4G Motorservice Volvo Penta D-9 4900 kr/st
   • Beroende på motor utförs:
   • Varmkörning
   • Kontroll laddning
   • Byte motorolja
   • Byte Oljefilter 1 eller 2st
   • Byte bränslefilter 1 eller 2st
   • Kontroll/byte luftfilter
   • Kontroll/byte vevhusvent filter
   • Byte zinkanoder
   • Byte impeller
   • Rengöring sjövattenfilter
   • Kontroll fryspunkter och påfyllning kylarvätska
   • Kontroll styrolja
   • Kontroll remmar
   • Allmän översyn
   • Obs: Miljöavgift & Servicematerial tillkommer
  • 4H Motorservice Volvo Penta D-11 4900 kr/st
   • Beroende på motor utförs:
   • Varmkörning
   • Kontroll laddning
   • Byte motorolja
   • Byte Oljefilter 1 eller 2st
   • Byte bränslefilter 1 eller 2st
   • Kontroll/byte luftfilter
   • Kontroll/byte vevhusvent filter
   • Byte zinkanoder
   • Byte impeller
   • Rengöring sjövattenfilter
   • Kontroll fryspunkter och påfyllning kylarvätska
   • Kontroll styrolja
   • Kontroll remmar
   • Allmän översyn
   • Obs: Miljöavgift & Servicematerial tillkommer
  • 4I Motorservice Volvo Penta D-12 4900 kr/st
   • Beroende på motor utförs:
   • Varmkörning
   • Kontroll laddning
   • Byte motorolja
   • Byte Oljefilter 1 eller 2st
   • Byte bränslefilter 1 eller 2st
   • Kontroll/byte luftfilter
   • Kontroll/byte vevhusvent filter
   • Byte zinkanoder
   • Byte impeller
   • Rengöring sjövattenfilter
   • Kontroll fryspunkter och påfyllning kylarvätska
   • Kontroll styrolja
   • Kontroll remmar
   • Allmän översyn
   • Obs: Miljöavgift & Servicematerial tillkommer
 • 5 Drev / Backslag
  • 5A Liten Drevservice Volvo penta & Mercruiser 2500 kr/st
   • Oljebyte
   • Kontroll/byte anoder
   • Målning drev
   • Infettning av propelleraxel
   • Obs: Miljöavgift & servicematerial tillkommer.
  • 5B Drevservice Volvo Penta 5950 kr/st
   • Olje byte
   • Kontroll/byte anoder
   • Byte knutbälg
   • Målning drev
   • Kontroll knutar
   • Infettning nipplar & proppaxel
   • Obs: Miljöavgift & servicematerial tillkommer
  • 5C Drevservice Mercuiser 6500 kr/st
   • Olje byte
   • Kontroll/byte anoder
   • Byte knutbälg
   • Målning drev
   • Kontroll knutar
   • Infettning nipplar & proppaxel
   • Obs: Miljöavgift & servicematerial tillkommer.
  • 5D Säsongsservice Backslag 775 kr/tim
   • Obs: Miljöavgift & servicematerial tillkommer
 • 6 Elverk
  • 6A Säsongsservice elverk 3700 kr/st
   • Obs: Miljöavgift & servicematerial tillkommer
 • 8 Utombordare
  • 8A Utombordare säsongsservice 0-6hk 1300 kr/st
   • I säsongsservice ingår följande moment när de är applicerbara:
   • Provkörning motor
   • Smörjning av motor
   • Rengöring eller byte bränslesil
   • Byte motor och växelhusolja
   • Byte olje och bränslefilter
   • Kontroll/byte anoder
   • Smörjning propelleraxel
   • OBS: Miljöavgift & servicematerial tillkommer
  • 8B Utombordare 3-årsservice 0-6hk, impellerbyte 1600 kr/st
   • I 3-årsservice ingår följande moment när de är applicerbara:
   • Impellerbyte
   • Provkörning motor
   • Smörjning av motor
   • Rengöring eller byte bränslesil
   • Byte motor och växelhusolja
   • Byte olje och bränslefilter
   • Kontroll/byte anoder
   • Smörjning propelleraxel
   • OBS: Miljöavgift & servicematerial tillkommer
  • 8C Utombordare säsongsservice 7-25hk 1700 kr/st
   • I säsongsservice ingår följande moment när de är applicerbara:
   • Provkörning motor
   • Smörjning av motor
   • Rengöring eller byte bränslesil
   • Byte motor och växelhusolja
   • Byte olje och bränslefilter
   • Kontroll/byte anoder
   • Smörjning propelleraxel
   • OBS: Miljöavgift & servicematerial tillkommer
  • 8D Utombordare 3-årsservice 7-25hk, impellerbyte 2200 kr/st
   • I 3-årsservice ingår följande moment när de är applicerbara:
   • Impellerbyte
   • Provkörning motor
   • Smörjning av motor
   • Rengöring eller byte bränslesil
   • Byte motor och växelhusolja
   • Byte olje och bränslefilter
   • Kontroll/byte anoder
   • Smörjning propelleraxel
   • OBS: Miljöavgift & servicematerial tillkommer
  • 8E Utombordare säsongsservice 26-50hk 2200 kr/st
   • I säsongsservice ingår följande moment när de är applicerbara:
   • Provkörning motor
   • Smörjning av motor
   • Rengöring eller byte bränslesil
   • Byte motor och växelhusolja
   • Byte olje och bränslefilter
   • Kontroll/byte anoder
   • Smörjning propelleraxel
   • OBS: Miljöavgift & servicematerial tillkommer
  • 8F Utombordare 3-årsservice 26-50hk, impellerbyte 3000 kr/st
   • I 3-årsservice ingår följande moment när de är applicerbara:
   • Impellerbyte
   • Provkörning motor
   • Smörjning av motor
   • Rengöring eller byte bränslesil
   • Byte motor och växelhusolja
   • Byte olje och bränslefilter
   • Kontroll/byte anoder
   • Smörjning propelleraxel
   • OBS: Miljöavgift & servicematerial tillkommer
  • 8G Utombordare säsongsservice 51-140hk 2600 kr/st
   • I säsongsservice ingår följande moment när de är applicerbara:
   • Provkörning motor
   • Smörjning av motor
   • Rengöring eller byte bränslesil
   • Byte motor och växelhusolja
   • Byte olje och bränslefilter
   • Kontroll/byte anoder
   • Smörjning propelleraxel
   • OBS: Miljöavgift & servicematerial tillkommer
  • 8H Utombordare 3-årsservice 51-140hk, impellerbyte 3700 kr/st
   • I 3-årsservice ingår följande moment när de är applicerbara:
   • Impellerbyte
   • Provkörning motor
   • Smörjning av motor
   • Rengöring eller byte bränslesil
   • Byte motor och växelhusolja
   • Byte olje och bränslefilter
   • Kontroll/byte anoder
   • Smörjning propelleraxel
   • OBS: Miljöavgift & servicematerial tillkommer
  • 8I Utombordare säsongsservice 141-175hk 3300 kr/st
   • I säsongsservice ingår följande moment när de är applicerbara:
   • Provkörning motor
   • Smörjning av motor
   • Rengöring eller byte bränslesil
   • Byte motor och växelhusolja
   • Byte olje och bränslefilter
   • Kontroll/byte anoder
   • Smörjning propelleraxel
   • OBS: Miljöavgift & servicematerial tillkommer
  • 8J Utombordare 3-årsservice 141-175hk, impellerbyte 4500 kr/st
   • I 3-årsservice ingår följande moment när de är applicerbara:
   • Impellerbyte
   • Provkörning motor
   • Smörjning av motor
   • Rengöring eller byte bränslesil
   • Byte motor och växelhusolja
   • Byte olje och bränslefilter
   • Kontroll/byte anoder
   • Smörjning propelleraxel
   • OBS: Miljöavgift & servicematerial tillkommer
  • 8K Utombordare säsongsservice 176-300hk 3700 kr/st
   • I säsongsservice ingår följande moment när de är applicerbara:
   • Provkörning motor
   • Smörjning av motor
   • Rengöring eller byte bränslesil
   • Byte motor och växelhusolja
   • Byte olje och bränslefilter
   • Kontroll/byte anoder
   • Smörjning propelleraxel
   • OBS: Miljöavgift & servicematerial tillkommer
  • 8L Utombordare 3-årsservice 176-300hk, impellerbyte 5200 kr/st
   • I 3-årsservice ingår följande moment när de är applicerbara:
   • Impellerbyte
   • Provkörning motor
   • Smörjning av motor
   • Rengöring eller byte bränslesil
   • Byte motor och växelhusolja
   • Byte olje och bränslefilter
   • Kontroll/byte anoder
   • Smörjning propelleraxel
   • OBS: Miljöavgift & servicematerial tillkommer
 • 9 Inför vintern
 • 10 Inför sommaren
 • 11 Diverse
  • 11A Framkörnings avgift bil inom kommunen 150 kr/st
  • 11B Milersättning bil längre sträcka. 60 kr/mil
  • 11C Miljöavgift oljor & filter utombord 85 kr/st
  • 11D Miljöavgift oljor & filter liten inombord 122 kr/st
  • 11E Miljöavgift oljor & filter mellan inombord 185 kr/st
  • 11F Miljöavgift oljor & filter större inombord 247 kr/st
  • 11G Timpeng löpande gubbe 775 kr/tim
  • 11H Hyra seaquip stöttor till segelbåt 350 kr/st
 • 12 Tjänster utan vinterplats
  • 12A Båtlyft upp til 20fot 625 kr/st
  • 12B Båtlyft 21-30fot 937 kr/st
  • 12C Båtlyft 31-35fot 1250 kr/st
  • 12D Båtlyft 36fot-13ton 1875 kr/st
  • 12E Båtlyft från 13ton 262 kr/ton
  • 12F Segelbåtslyft med mast på, ord lyftpris*1,2 0
  • 12G Startavgift av & påmastning ink en kran gubbe. 1050 kr/st
  • 12H Bottenspolning 0-25 fot ink. miljöavg. 860 kr/st
  • 12I Bottenspolning 26-30 fot ink. miljöavg. 1025 kr/st
  • 12J Bottenspolning 31-45 fot ink. miljöavg. 1460 kr/st
  • 12K Bottenspolning 46-51 fot ink. miljöavg. 1860 kr/st
  • 12L Bottenspolning 51< ink. miljöavg. 2250 kr/st
  • 12M Konservering Inombordare + glykol 38kr lit 990 kr/st
  • 12N Konservering utombordare 625 kr/st


Samtliga priser är inklusive moms.
Material tillkommer till arbetsmomenten.
Priserna är riktpriser och kan behöva justeras för vissa båtar och arbeten.
Med reservation för tryckfel och prisändringar.

Westboat AB
Ponténvägen 10
456 42 KungshamnCopyright © 2017.
Westboat AB